Badania lekarskie profilaktyką dla chorób zawodowych.

W celu ochrony zdrowia pracowników, z jakim związane są liczne choroby zawodowe, pracodawca ma obowiązek kierować podwładnych na regularne badania do przyzakładowych poradni Medycyny Pracy. Jest bardzo ważne – tak samo jak szkolenia bhp i przestrzeganie przepisów bhp poznań.

W poradni Medycyny Pracy można wykonać badania trojakiego rodzaju. Pierwsze z nich, nazywane badaniami wstępnymi, dotyczą tych pracowników, którzy dopiero rozpoczynają pracę, młodych- przenoszonych na inne stanowiska pracy oraz takich którzy zmieniają prace na bardziej szkodliwą w czynniki mające wpływ na zdrowie (z tą grupą najbardziej związane są choroby zawodowe).

Drugimi badaniami wykonywanymi na skierowanie pracodawcy są tzw. badania okresowe. Poddawani są im pracownicy już zatrudnieni w zakładzie po upłynięciu określonego terminu we wcześniejszym zaświadczeniu od lekarza.

Trzecim rodzajem są badania kontrolne, którym powinien poddać się pracownik, będący w stanie niezdolnym do pracy, czyli dłużej niż trzydzieści dni. Pełnią one funkcję rozpoznawczą, czy aby pracownik jest zdolny w ogóle do wykonywania dotychczasowego stanowiska.

Każde z badań obwarowane jest terminami, których powinien przestrzegać pracodawca. Ma obowiązek informować o nich podwładnego.